W okresie konsultacji do projektu „Programu współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”, trwającymi od dnia 18 do 25 sierpnia 2020 r., nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.