3 października 2020 roku w Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie – Luborzycy odbył się koncert muzyki kameralnej, zainicjowany przez Stowarzyszenie ‘’Gmina Aktywna +’’.

Koncert pt. ‘’Muzyka jest do kochania‘’ skierowany był do różnych grup odbiorców wykraczając poza zasięg lokalny poprzez transmisję online.

Wykonawcami był zespół z Teatru Starego w Krakowie -„Krakowskie Trio Stroikowe’’ w składzie : Marek Mleczko – obój, Roman Widaszek – klarnet oraz Paweł Solecki  – fagot.

Wysoki poziom merytoryczny oraz artystyczny całości przedsięwzięcia zapewniony był dzięki trafnemu wyborowi tekstów literackich min. recytacja ‘’Bajek księdza Malińskiego ‘’ w wykonaniu znanego polskiego aktora Bogdana Brzyskiego. Zbiór bajek przeznaczony był dla osób w każdym wieku, przepełniony humorem prostotą, i pozostającym jak to bywa w bajkach morałem.

Prezentowany program muzyczny przysłużył się kształtowaniu kompetencji odbiorców kultury wysokiej. Wśród publiczności byli młodzi instrumentaliści i wokaliści  uczący się na zajęciach  w Centrum Kultury i Promocji, a ich obecność  zaowocowała nawiązaniem współpracy oraz otrzymaniem zaproszenia na dni otwarte do Akademii Muzycznej w Krakowie.

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Powiatu Krakowskiego.