Harmonogram posiedzeń Komisji Rady:

  1. Komisja Rewizyjna – 8 października 2020 r., godz. 8.30
  2. Komisja Budżetu i Rozwoju – 26 października 2020 r., godz. 16.00
  3. Komisja Statutowo-Regulaminowa – 27 października 2020 r., godz. 10.00
  4. Komisja Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej – 26 października 2020 r., godz. 10.00
  5. Komisja Edukacji Publicznej – 26 października 2020 r., godz. 12.00
  6. Komisja Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej – 27 października 2020 r., godz. 13.00
  7. Komisja Bezpieczeństwa Obywateli – 27 października 2020 r., godz. 13.00
  8. Komisja Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – 27 października 2020 r., godz. 11.00
  9. Komisja Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu – 26 października 2020 r., godz. 14.00
  10. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 12 października 2020 r., godz. 12.00

XXIV sesja Rady Powiatu w Krakowie – 28 października 2020 r. o godz. 11.00

Sesja dotycząca edukacji w powiecie krakowskim.