Stowarzyszenie “Ceramika bez granic” zrealizowało zadanie publiczne pt. “Opowiem Ci o lesie”. W ramach zadania zorganizowano wykłady dotyczące ochrony wartości przyrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dotyczącej lasu. Ponadto na warsztatach zorganizowanych w domach kultury i bibliotekach na terenie powiatu krakowskiego – dzieci i młodzież – uczestnicy zadania, wykonali w materiale ceramicznym elementy ściśle związane z powyższą tematyką. Z elementów wykonanych na warsztatach zrealizowano ścianę ceramiczną, pozostawiającą trwały ślad wzbogacając tym samym przestrzeń publiczną o kolejne dzieło małych artystów.

Zadanie zrealizowano przy wsparciu finansowym powiatu krakowskiego.