Harmonogram posiedzeń Komisji Rady:

 1. Komisja Rewizyjna – 23 listopada 2020 r., godz. 8.00
 2. Komisja Budżetu i Rozwoju – 23 listopada 2020 r., godz. 16.00
 3. Komisja Statutowo-Regulaminowa – 24 listopada 2020 r., godz. 10.00
 4. Komisja Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej – 23 listopada 2020 r., godz. 11.00
 5. Komisja Edukacji Publicznej – 23 listopada 2020 r., godz. 14.00
 6. Komisja Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej – 24 listopada 2020 r., godz. 13.00
 7. Komisja Bezpieczeństwa Obywateli – 23 listopada 2020 r., godz. 9.00
 8. Komisja Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – 23 listopada 2020 r., godz. 13.00
 9. Komisja Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu – 24 listopada 2020 r., godz. 11.00
 10. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 16 listopada 2020 r., godz. 10.00

XXV sesja Rady Powiatu w Krakowie – 25 listopada 2020 r. o godz. 11.00

 1. Stan przestrzegania prawa budowlanego na terenie powiatu krakowskiego – informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
 2. Strategia Rozwoju Powiatu Krakowskiego.