Zarząd Powiatu w Krakowie podjął uchwałę w sprawie wsparcia realizacji zadań publicznych pod nazwami: „Bezpieczeństwo, profilaktyka i szczepienia mieszkańców DPS na grypę w okresie Covid-19”, „Bezpieczeństwo, profilaktyka. Szczepienia dla mieszkańców w okresie epidemii Covid-19” na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uchwała Nr 295/2020 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 5 listopada 2020 r. – pobierz plik doc.