Zarząd Powiatu w Krakowie dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert pn.: „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu krakowskiego w 2021 r.”

W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert wybrano ofertę Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „CONSILIUM”.

Uchwała Nr 312/2020 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 25 listopada 2020 roku – plik doc.