W dniu 13.11.2020 r. przedstawiciele Powiatu Krakowskiego reprezentowanego przez Starostę Wojciecha Pałkę i Wicestarostę Arkadiusza Wrzoszczyka podpisali  umowę z Okręgowym Przedsiębiorstwem Geodezyjno – Kartograficznym w Krakowie Sp. z o.o. na wykonanie zadania pn. „Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB jednostki ewidencyjnej Zabierzów”. Realizacja zadania rozpoczęła się w dniu 13.11.2020 r. i została podzielona na trzy Moduły, których efektem końcowym będzie operat techniczny oraz zasilenie Bazy Danych Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Termin zakończenia całego przedsięwzięcia przypada w dniu 21.11.2021 r.

Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB pozwoli na podniesienie ograniczonych obecnie możliwości świadczenia e-usług, ponieważ na obszarze opracowania mapa ewidencyjna prowadzona jest w formie analogowej.

Poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnej bazy danych rejestru publicznego, jakim jest ewidencja gruntów i budynków zapewnione zostanie zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej, a także zapewnienie organom administracji publicznej, obywatelom i przedsiębiorcom dostępu, przy pomocy środków komunikacji elektronicznej, do zintegrowanych, aktualnych i kompletnych informacji.

Modernizacja bazy danych EGiB gminy Zabierzów jest realizowana w ramach projektu pn.: „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Krakowskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020. Na realizację całego projektu „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Krakowskiego”, Powiat Krakowski otrzymał z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 dofinansowanie ponad 14,4 mln zł.

fundusze baner