Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie pragnie poinformować, że z dniem 31.12.2020r. zakończono realizację części kserotermicznej projektu POIS.02.04.00-00-0180/16  pn. „Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk chronionych w ramach sieci Natura 2000 w Małopolsce”

Zapraszamy do zapoznania się  z folderem informacyjnym dotyczącym projektu zamieszczonym na stronie internetowej RDOŚ w Krakowie : http://krakow.rdos.gov.pl/chiroksero-foldery-2

Plakat RDOS PDF Murawy