Harmonogram posiedzeń Komisji Rady:

 1. Komisja Rewizyjna – 22 stycznia 2021 r., godz. 8:00
 2. Komisja Budżetu i Rozwoju – 25 stycznia 2021 r., godz. 14:00
 3. Komisja Statutowo-Regulaminowa – 26 stycznia 2021 r., godz. 10:00
 4. Komisja Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej – 25 stycznia 2021 r., godz. 10:00
 5. Komisja Edukacji Publicznej – 25 stycznia 2021 r., godz. 12:00
 6. Komisja Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej – 26 stycznia 2021 r., godz. 13:00
 7. Komisja Bezpieczeństwa Obywateli – 25 stycznia 2021 r., godz. 8:00
 8. Komisja Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – 26 stycznia 2021 r., godz. 9:00
 9. Komisja Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu – 26 stycznia 2021 r., godz. 11:00
 10. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 15 stycznia 2021 r., godz. 11.00

XXVII sesja Rady Powiatu w Krakowie – 27 stycznia 2021 r. o godz. 11:00

Tematyka sesji:

 1. Sprawozdanie z prac komisji Rady Powiatu w Krakowie za rok 2020.
 2. Informacja na temat realizacji zadań finansowanych lub współfinansowanych ze środków zewnętrznych w powiecie krakowskim.
 3. Wykorzystanie środków na zadania z zakresu geodezji i kartografii w 2020 r. – sprawozdanie Starosty Krakowskiego.