Wydział Architektury informuje o wejściu w życie następujących Rozporządzeń Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii:

  1. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych (Dz. U. z 2021r. poz. 304), link: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/304
  2. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (Dz. U. z 2021r. poz. 298) link: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/298
  3. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości (Dz. U. z 2021r. poz. 296) link: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/296
  4. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia rozbiórki (Dz. U. z 2021r. poz. 314) link: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/314
  5. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów art. 45a ust. 1 ustawy – prawo budowlane – dotyczy wyłączenia stosowania przepisów określonych w art. 45a ust. 1 w związku z art. 45a ust. 4 i 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 308) link: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/308
  6. w sprawie określenia wzorów formularzy wniosków o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu link: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/322

Prosimy o korzystanie z obowiązujących formularzy.

Ponadto w związku z trwającą cyfryzacją procesu budowlanego, jest możliwość wypełnienia tych wniosków oraz przesłania w formie elektronicznej za pośrednictwem dedykowanej platformy dostępniej pod adresem:  https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/