Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza powiatu krakowskiego, powiatu miechowskiego, powiatu proszowickiego.

Obowiązuje w dniu 09.02.2021 od godz. 08.00 do 24.00.

Ostrzeżenie o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 ze względu na zwiększoną emisję zanieczyszczeń oraz niekorzystne warunki meteorologiczne.