Od godz. 9.00 do godz. 24.00 dnia 24.02.2021 r. istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na terenie powiatu krakowskiego.