Harmonogram posiedzeń Komisji Rady:

Komisja Rewizyjna – 19 lutego 2021 r., godz. 8:00
Komisja Budżetu i Rozwoju – 22 lutego 2021 r., godz. 14:00
Komisja Statutowo-Regulaminowa – 23 lutego 2021 r., godz. 10:00
Komisja Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej – 22 lutego 2021 r., godz. 12:00
Komisja Edukacji Publicznej – 19 lutego 2021 r., godz. 14:00
Komisja Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej – 23 lutego 2021 r., godz. 13:00
Komisja Bezpieczeństwa Obywateli – 22 lutego 2021 r., godz. 10:00
Komisja Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – 23 lutego 2021 r., godz. 9:00
Komisja Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu – 23 lutego 2021 r., godz. 11:00
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 15 lutego 2021 r., godz. 13.00

XXVIII sesja Rady Powiatu w Krakowie – 24 lutego 2021 r. o godz. 11:00

Tematyka sesji:

  1. Realizacja programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w powiecie krakowskim w latach 2014 – 2020.
  2. Infrastruktura i drogi powiatu krakowskiego.