Zarząd Powiatu w Krakowie zlecił realizację zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie pomocy społecznej Stowarzyszeniu Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „PRO-FAMILIA” w Krakowie. Stowarzyszenie będzie prowadziło specjalistyczne poradnictwo i terapię dla rodzin w kryzysie w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2021 roku.

Uchwała Nr 54/2021 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 24 lutego 2021 roku – plik docx

Rodzina