W środę, 24 lutego 2021 r. o godz. 11.00 odbędzie się XXVIII sesja Rady Powiatu w Krakowie. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym (sesję będzie można obserwować pod adresem: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/163/rada-powiatu-w-krakowie.html).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji
 3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Powiatu w Krakowie
 4. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami
 5. Infrastruktura i drogi powiatu krakowskiego
 6. Realizacja programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w powiecie krakowskim w latach 2014 – 2020
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w powiecie krakowskim w latach 2021-2023 “Bezpieczny Powiat Krakowski”
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krakowskiego na lata 2021 – 2030 przyjętej uchwałą Nr XXVI/303/2020 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 grudnia 2020 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2021
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu socjalizacyjnego w Miękini „Spokojna Przystań”
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu, nazwy i przeniesienia siedziby Domu Dziecka w Sieborowicach
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej przez Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Miękini „Spokojna Przystań”
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania wniosku według właściwości
 16. Wnioski i oświadczenia radnych
 17. Sprawy bieżące
 18. Zamknięcie obrad