I. Filia w Węgrzcach

Referat Rejestracji Pojazdów

  • sprawy związane z rejestracją pojazdów

należy umieścić komplet dokumentów (z podaniem numeru telefonu do kontaktu) do skrzyni podawczej znajdującej się przy wejściu do filii Wydziału Komunikacji – Węgrze ul. Zapole 2. Dokumenty można składać od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8 do 15, w piątek od godziny 8 do 14. (W pierwszej kolejności załatwiane będą sprawy z wcześniej dokonanych rezerwacji wizyt).

  • sprawy związane z wydawaniem stałych dowodów rejestracyjnych
  • sprawy związane z dokonywaniem adnotacji w dowodach rejestracyjnych

realizowane są na dotychczasowych zasadach, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty w urzędzie, w formie obsługi bezpośredniej.  

Kontakt telefoniczny:  12 259 34 00, 12 259 34 05, 12 259 34 10


Referat Praw Jazdy

Wnioski można składać za pośrednictwem poczty, dziennika podawczego (z podaniem numeru telefonu do kontaktu).

Kontakt telefoniczny:
12 259 34 12
– sprawy związane ze zwrotem zatrzymanych Praw Jazdy,
12 259 34 00, 12 259 34 36 – sprawy wiązane z wydaniem uprawnień do kierowania pojazdami – odbiory Praw Jazdy

II. Filie w Krzeszowicach i Skawinie

Sprawy związane z rejestracją pojazdów, wydawaniem dowodów rejestracyjnych, dokonywaniem adnotacji w dowodach rejestracyjnych realizowane są na dotychczasowych zasadach, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty w Urzędzie, w formie obsługi bezpośredniej.

Kontakt telefoniczny:
12 276 85 40,  12 256 79 70, 664 423 988 – Filia w Skawinie
12 282 08 09,  12 282 43 14, 12 258 11 45 – Filia w Krzeszowicach

Informacja dodatkowa: Wnioski do Wydziału można również składać drogą elektroniczną.  Za pośrednictwem e-PUAP dotyczących: zgłoszenia zbycia/nabycia pojazdu,  wydania zaświadczenia o nadanych uprawnieniach do kierowania pojazdami.

Za pośrednictwem esp.pwpw.pl dotyczących:  wydania Prawa Jazdy, Międzynarodowego Prawa Jazdy, zezwolenia do kierowania tramwajami, zakładania Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK).

Za występujące utrudnienia przepraszamy i prosimy by sprawy, które nie są niezbędne do załatwienia, odroczyć na późniejszy czas.