Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej poinformowała o inauguracji Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP.

Nabór do Konkursu trwa od 2 do 23 marca 2021 roku. Aby zgłosić się do uczestnictwa, należy wypełnić ankietę zgłoszeniową, przygotować krótki materiał audiowizualny na temat Koła, a następnie przesłać wszystko pocztą elektroniczną na adres konkurs.KGW@prezydent.pl wraz z potwierdzeniem wpisu Koła do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich.

• regulamin konkursu dostępny jest pod tym linkiem: https://powiat.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/03/Regulamin-Konkursu-dla-Kół-Gospodyń-Wiejskich-o-Nagrodę-Małżonki-Prezyde….pdf, formularz zgłoszeniowy: https://powiat.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/03/Zał.-nr-1-do-Regulaminu_Karta-zgłoszeniowa.docx

• pytania można kierować na adres e-mail: konkurs.KGW@prezydent.pl;

• szczegółowe informacje dotyczące przedsięwzięcia znajdują się na stronie internetowej www.prezydent.pl/pierwsza-dama/konkurskgw.

Plakat z napisem: Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP informujący o tym, co należy zrobić, by wziąć udział w konkursie. Plakat biały z napisami czarnymi i czerwonymi i szarymi oraz czerwonymi elementami graficznymi