Zarząd Powiatu w Krakowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2021 w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:

  • złożenie oferty konkursowej za pośrednictwem systemu Witkac.pl, dostępnego na stronie internetowej pod adresem https://witkac.pl/ w terminie do dnia 26 marca 2021 r. do godz. 15:00.
  • wydrukowanie oferty wygenerowanej w systemie Witkac.pl i jej podpisanie przez osoby upoważnione oraz dostarczenie (wraz z załącznikami) w terminie do dnia 31 marca 2021 r. do godz. 15:00 do siedziby Starostwa Powiatowego w Krakowie, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków.

Rozpatrywane będą tylko oferty złożone za pośrednictwem systemu Witkac.pl.

Informacje na temat konkursu można uzyskać w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Krakowie od poniedziałku do piątku w godz. 730–1530 pod numerem tel. 12-397-91-06, lub e-mail: bpietruszka@powiat.kakow.pl

Uchwała nr 69/2021 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 4 marca 2021 roku – pobierz plik doc

Załącznik do uchwały – Ogłoszenie otwartego konkursu ofert – pobierz plik doc

Zestawienie dokumentów księgowych – pobierz plik doc