Publikujemy poniżej Zarządzenie Nr 45/2021 Starosty Krakowskiego z dnia 5 marca 2021 roku wraz z załącznikami w sprawie organizacji pracy w Starostwie Powiatowym w Krakowie w okresie obowiązywania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem.