Zarządu Powiatu w Krakowie ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych z budżetu powiatu krakowskiego dla ochotniczych straży pożarnych w 2021 roku w ramach działania: Wspieranie służb ratunkowych z Programu Bezpieczny Powiat Krakowski 2021-2023

Przeznaczenie dotacji:

  • dofinansowanie do zakupów sprzętu i wyposażenia oraz środków ochrony osobistej wykorzystywanych podczas działań związanych ze zwalczaniem pożarów i innych miejscowych zagrożeń;
  • dofinansowanie do zakupów sprzętu niezbędnego do prawidłowego udzielania pierwszej pomocy oraz podnoszenia kompetencji w tym zakresie;
  • dofinansowanie do zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych i innych środków transportu.

Termin składania wniosków: od 19 kwietnia 2021 roku do 10 maja 2021 roku

Pula środków: 370 000,00 złotych

Intensywność pomocy:

  • dotacja do 5 000 złotych i do 60% wartości całego zadania na sprzęt i wyposażenie
  • dotacja do zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych: dla lekkich do 15000 zł, dla średnich do 30000 zł oraz do zakupu innych środków transportu do 10000 zł.

Wnioski będą przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną na zasadach określonych w ogłoszeniu o naborze.

Szczegóły odnośnie naboru dostępne są w BIP Starostwa Powiatowego w Krakowie w zakładce BEZPIECZEŃSTWO > BEZPIECZNY POWIAT KRAKOWSKI > Dotacje dla OSP z budżetu Powiatu Krakowskiego 2021 -> LINK

Plakat z treścią zgodną z treścią artykułu oraz wizerunkiem dwóch strażaków