Dzień 04.05.2021 r. (wtorek) jest dniem wolnym od pracy, w zamian za dzień 01.05.2021r. (sobota) w Starostwie Powiatowym w Krakowie  i  jego Filiach w Krzeszowicach, w Skawinie i w Węgrzcach.

Podstawa prawna:

Zarządzenie Nr 157/2020 Starosty Krakowskiego z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie dni wolnych od pracy oraz zasad określania harmonogramów czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Krakowie w 2021 r.

Informacja - skan z podpisem sekretarza powiatu