Parafialny Klub Sportowy “Jakub” w Więcławicach Starych oraz Klub Jeździecki Facimiech złożyły wniosek w trybie art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – z pominięciem otwartego konkursu ofert – na realizację zadań publicznych pn.:

19 Piłkarska Majówka o Puchar Starosty Krakowskiego – pobierz plik pdf

Zawody Międzynarodowe w Jeździectwie – Facimiech Horse Trials – pobierz plik pdf

Uznając celowość realizacji zadań publicznych przez ww. podmioty, na podstawie art.19a ust.4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłosić uwagi dotyczące złożonych ofert w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej (tj. do 5.05.2021 r.).

Uwagi prosimy składać na adres:

Wydział Promocji i Współpracy
Starostwo Powiatowe w Krakowie
Al. Słowackiego 20
30-037 Kraków
e-mail: rcelarska@powiat.krakow.pl