Zarząd Powiatu w Krakowie Uchwałą nr 132/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 roku dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2021 w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.