Zarząd Powiatu w Krakowie Uchwałą nr 138/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 roku dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2021 w zakresie ochrony i promocji zdrowia.