2 kwietnia na całym świecie obchodzimy Światowy Dzień Wiedzy na temat Autyzmu. Został on ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2008 roku. Autyzm został uznany za jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych świata – obok raka, cukrzycy czy AIDS. Obchody mają na celu podnoszenie świadomości społecznej na temat autyzmu. Podstawowe założenia obejmują zwiększenie potencjału zaspokajania szczególnych potrzeb osób dotkniętych autyzmem, umożliwienie rozwijania indywidualnych talentów oraz poprawę dostępu do usług opiekuńczych i pomocowych dla społeczności osób dotkniętych autyzmem.

Sygnały autyzmu plakat