Na podstawie art. 48b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., 1398 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Krakowie ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej: „Profilaktyka chorób tarczycy – badania przesiewowe”.

Badaniami będą objęte kobiety, mieszkanki Powiatu Krakowskiego, które ze względu na fakt zamieszkiwania w małych miejscowościach, nie mają szansy na poddanie się regularnym badaniom. Dostęp do badań skoncentrowanych w Krakowie jest utrudniony uciążliwym, dalekim dojazdem. Duże znaczenie ma też koszt dojazdu do takiego badania, czas poświęcony na dotarcie do miejsca wykonywania badania /często jest to wyprawa całodniowa/. Program adresowany jest do Pań od 25 roku życia. Dla nich badanie przewiduje się co roku.

Pliki docx do pobrania: