Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje o możliwości skorzystania z opieki wytchnieniowej dla mieszkańców powiatu krakowskiego.
 
Adresatami programu są rodzice/opiekunowie dzieci ze spektrum autyzmu, z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz rodzice/opiekunowie osób ze spektrum autyzmu ze znacznym stopniem niepełnosprawności do 24 roku życia.
 
Opieka wytchnieniowa w powiecie krakowskim realizowana będzie w okresie od 10 maja do 30 listopada 2021 roku poprzez zapewnienie niepełnosprawnemu dziecku/osobie niepełnosprawnej ze spektrum autyzmu do 24 roku życia opieki na zorganizowanym dziennym turnusie odciążeniowym, który może trwać 10 dni. Zespół specjalistów – organizatora opieki wytchnieniowej dokonuje kwalifikacji osoby niepełnosprawnej do objęcia wsparciem w ramach opieki wytchnieniowej. Turnusy organizowane będą w formie dziennej, odbywać się będą przez cały tydzień (pięć dni w tygodniu), 6 godzin dzienne, w godz. od 8.00 do 18.00.
 
Uczestnictwo niepełnosprawnego dziecka/osoby niepełnosprawnej ze spektrum autyzmu do 24 roku życia w turnusie dziennym jest bezpłatne. Korzystanie z opieki wytchnieniowej nie jest zależne od kryterium dochodowego rodziny dziecka/osoby niepełnosprawnej.
 
W roku 2021 zadanie to realizowane będzie dla 10 osób niepełnosprawnych przez Fundację „Mój Sen” z siedzibą w Wielkiej Wsi, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na ul. Filareckiej 17/2 w Krakowie.
Wnioski o przyznanie wsparcia można składać od dnia 10 maja 2021 r. bezpośrednio w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, al. Słowackiego 20, a także za pomocą operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041, 2320).
 
Druki wniosków dostępne będą na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie: https://pcpr.powiat.krakow.pl/.