Zarząd Powiatu w Krakowie Uchwałą Nr 207/2021 z dnia 27 maja 2021 roku dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2021 w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

Uchwała Nr 207/2021 Zarządu Powiatu z dnia 27 maja 2021 – pobierz plik
Załącznik nr 1 – pobierz plik
Załącznik nr 2 – pobierz plik