Harmonogram posiedzeń Komisji Rady:

Komisja Rewizyjna – 10 maja 2021 r., godz. 8.00
Komisja Budżetu i Rozwoju – 24 maja 2021.r, godz. 14.00
Komisja Statutowo-Regulaminowa – 25 maja 2021 r, godz. 9.00
Komisja Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej – 24 maja 2021 r., godz. 10.00
Komisja Edukacji Publicznej – 17 maja 2021,  godz. 13.00
Komisja Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej – 25 maja 2021 r., godz. 13.00
Komisja Bezpieczeństwa Obywateli – 21 maja 2021 r., godz. 11.00
Komisja Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – 25 maja 2021. r, godz. 11.00
Komisja Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu – 24 maja 2021.r, godz. 12.00
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 10 maja 2021 r. , godz. 13.00

XXXI sesja Rady Powiatu w Krakowie – 26 maja 2021 r. o godz. 11:00

Sesja absolutoryjna:

  1. raport o stanie powiatu oraz debata nad raportem o stanie powiatu,
  2. wotum zaufania dla Zarządu Powiatu,
  3. sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31grudnia 2020 r. wraz ze sprawozdaniem finansowym niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok budżetowy 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020,
  4. informacja o stanie mienia powiatu krakowskiego,
  5. zatwierdzenie sprawozdania finansowego powiatu krakowskiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu krakowskiego za 2020 rok,
  6. absolutorium dla Zarządu Powiatu w Krakowie.