Zapraszamy do udziału w wideokonferencji pn.: „Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży” organizowanej przez Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w ramach programu „Bezpieczny Powiat Krakowski 2021-2023”.

Konferencja odbędzie się 19 maja, rejestracja możliwa jest do 18 maja 2021 za pośrednictwem formularza: forms.gle/aW3Xfghk4gioNaXH6

Plan Konferencji:

9:30-9:55 – Rejestracja uczestników

9:55 – Otwarcie konferencji, przywitanie uczestników i gości

Wojciech Pałka – Starosta Krakowski

10:00-11:30 – „Kryzys psychiczny u dzieci i młodzieży” (wykład)

dr n. med Anna Depukat – specjalista psychiatra, pracuje i pełni funkcję p.o. dyrektora w Szpitalu Klinicznym im. J. Babińskiego w Krakowie

11:30-13:00 – „Depresja” (wykład)

dr n. społ. Agnieszka Fusińska-Korpik – psycholog, psychoterapeuta, pracuje w Szpitalu Klinicznym im. J Babińskiego w Krakowie oraz w Katedrze Psychiatrii Krakowskiej Akademii im. A. Frycza-Modrzewskiego

13:00-14:00 – „Jak pomagać uczniom i ich rodzicom w okresie pandemii i po jej zakończeniu” (wykład)

mgr Rafał Aleksandrowicz – psycholog, doktorant Wydziału Pedagogicznego Akademii lgnatianum w Krakowie

14:00-14:15 – Zakończenie i podsumowanie konferencji

Janina Grela – Przewodnicząca Komisji Edukacji Publicznej Rady Powiatu w Krakowie

Treść zaproszenia taka, jak w treści komunikatu