Przypominamy, że 4 czerwca 2021 roku mija termin składania ofert w systemie Witkac.pl w drugim otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2021 w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
Po złożeniu oferty w systemie Witakac.pl należy ją wygenerować i wydrukować, a następnie podpisać przez osoby upoważnione i dostarczyć wraz z załącznikami w terminie do dnia 9 czerwca 2021 roku do godziny 15:00, do siedziby Starostwa Powiatowego w Krakowie, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków.