Harmonogram posiedzeń Komisji Rady:

Komisja Rewizyjna – 21 czerwca 2021, godz. 8.00
Komisja Budżetu i Rozwoju – 28 czerwca 2021, godz. 14.00
Komisja Statutowo-Regulaminowa – 29 czerwca 2021, godz. 9.00
Komisja Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej – 28 czerwca 2021, godz. 10.00
Komisja Edukacji Publicznej – 21 czerwca 2021,  godz. 13.00
Komisja Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej – 29 czerwca 2021, godz. 13.00
Komisja Bezpieczeństwa Obywateli – 25 czerwca 2021 , godz. 11.00
Komisja Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – 25 czerwca 2021, godz. 14.00
Komisja Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu – 29 czerwca 2021, godz. 11.00
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 21 czerwca 2021, godz. 11.00

XXXII sesja Rady Powiatu w Krakowie – 30 czerwca 2021 o godz. 11:00

Bezpieczeństwo publiczne:

  1. stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie krakowskim,
  2. stan bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeń pożarowych powiatu krakowskiego,
  3. działalność placówki straży granicznej w Krakowie-Balicach w 2020 r,
  4. informacja o zagrożeniach, które wystąpiły w powiecie krakowskim w 2020 r.