Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki we współpracy z fundacją Carbon Footprint oraz Kołem Naukowym BOZON AGH przy wsparciu finansowym powiatu krakowskiego oraz gmin: Zielonki, Michałowice, Igołomia-Wawrzeńczyce realizuje projekt mający na celu spowodowanie, aby mieszkańcy powiatu krakowskiego bardziej rozumieli działania władz lokalnych związane z realizacją programów wsparcia w termomodernizacji budynków, wymiany kotłów, czy namawiania do podróżowania komunikacją publiczną. Uczestnictwo w zajęciach ma zaowocować zrozumieniem, że wszystko co wprowadzimy do środowiska w nim pozostaje, a po czasie może do nas wrócić w sposób utrudniający normalne funkcjonowanie. Przykładem będzie tytułowy niedobór tlenu, który jest zastępowany zanieczyszczeniami. Projekt jest kontynuacją organizowanych od 2015 roku kampanii o tematyce powietrznej. Każdy kolejny projekt był rozbudowywany o nową tematykę tak, aby uczniowie klas IV-VIII przeszli pełny kurs wiedzy o atmosferze, energii i klimacie. Obecnie mamy do czynienia z kolejną grupą młodzieży, która nie brała udziału w poprzednich edycjach, gdyż byli oni wówczas uczniami nauczania wczesnoszkolnego. Niniejszy projekt stanowi rozpoczęcie kolejnego 5 letniego cyklu adresowanego do stale współpracujących z nami szkół.

W roku szkolnym 2020/2021 w ramach projektu Uzależnieniu od tlenu zrealizowaliśmy 80h zajęć szkolnych w hybrydowej formule, tzn. część zajęć odbywało się w formie zdalnej, a część w tradycyjnej dla zajęć szkolnych formie stacjonarnej. Współpraca z pracownią demonstracji fizyki AGH od lat pozwala nam namacalnie prezentować składniki powietrza oraz skutki jego zanieczyszczenia.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym powiatu krakowskiego oraz gmin: Zielonki, Michałowice, Igołomia-Wawrzeńczyce.

Więcej o projekcie https://srgz.zielonki.pl/projekty/uzale%C5%BCnieni-od-tlenu-0

Autor tekstu:
dr inż. Jacek Pietrzyk – koordynator projektu