W związku z badaniem prowadzonym na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego pn. „Ewaluacja wpływu projektów wspartych w ramach 2 osi RPO WM 2014-2020 na rozwój i wykorzystanie e-usług w województwie małopolskim” dotyczącym udzielonego wsparcia na zwiększenie dostępu obywateli i przedsiębiorców do informacji sektora publicznego, e-usług, e-kultury i e-zdrowia w województwie małopolskim poniżej dostępne są ankiety na temat e-usług uruchomionych przez Powiat Krakowski.

Ankiety są całkowicie anonimowe, a czas ich wypełnienia nie przekracza 5 minut.

Ankieta dla użytkowników wdrożonych e-usług w ramach projektu „e-Administracja w Powiatach Małopolski” – link do ankietyTablicaAnkieta dla użytkowników wdrożonych e-usług w ramach projektu „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Krakowskiego” – link do ankiety

GKiK_tablica