Fundacja ad vocem rozpoczyna kolejną edycję projektu edukacyjnego pt. ”Jak przerwać dramat dzieci krzywdzonych?” realizowanego w ramach programu NOWEFIO 2021 Narodowego Instytutu Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, którego celem jest przygotowanie osób zawodowo pracujących z dziećmi lub na ich rzecz do rozpoznawania dzieci krzywdzonych. Zapraszamy do udziału w 52-godzinnym cyklu szkoleń (26 godzin wykładów i 26 godzin warsztatów) osoby pracujące z dziećmi lub na ich rzecz. Szkolenia odbędą się w październiku, listopadzie i grudniu 2021 r. Uczestnicy otrzymają certyfikat uczestnictwa w projekcie.

 Udział w szkoleniu oraz materiały szkoleniowe są bezpłatne.

Załączniki: