Dzisiaj rano wicestarosta Arkadiusz Wrzoszczyk i członek Zarządu Powiatu w Krakowie Tadeusz Nabagło przekazali 7 laptopów do Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale.

Komputery posłużą realizacji zajęć dydaktycznych w przypadku konieczności wdrożenia nauczania zdalnego w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19. Kilka dni temu 3 inne szkoły odebrały już 15 podobnych komputerów.

Zostały one zakupione w ramach projektu grantowego  pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Z kwoty otrzymanego grantu 74 999,99 zł wykorzystano 72 047,70 zł., w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 61 240,55 zł i z Budżetu Państwa – 10 807,15 zł.