Zarząd Powiatu w Krakowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie Nagrody Powiatu Krakowskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz za osiągnięte wyniki sportowe i za osiągnięcia w działalności sportowej w roku 2020.

Uchwała Nr 236/2021 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 1 lipca 2021 r. – do pobrania
Wniosek o przyznanie Nagrody Powiatu Krakowskiego / kultura – do pobrania
Wniosek o przyznanie Nagrody Powiatu Krakowskiego / sport – do pobrania
Regulamin – do pobrania

Termin składania wniosków mija 13 sierpnia 2021 r.