Starosta Krakowski ogłasza nabór wniosków o przyznanie nagrody dla organizacji pozarządowych wyróżniających się w działaniach na rzecz społeczności lokalnej, prowadzących działalność na terenie powiatu krakowskiego w roku 2020.

Zarządzenie Nr 110/2021 Starosty Krakowskiego z dnia 28 czerwca 2021 r. – do pobrania
Wniosek o przyznanie Nagrody Starosty dla organizacji pozarządowych – do pobrania
Regulamin – do pobrania
Uchwała Nr 35/2020 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 13 lutego 2020 r.- do pobrania

Termin składania wniosków mija 13 sierpnia 2021 r.