Województwo Małopolskie prowadzi konkursy o Nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego dla najlepszych organizacji pozarządowych “Kryształy Soli” oraz dla osób działających na rzecz dobra innych “Amicus Hominum”. Zachęcamy Państwa do zgłaszania kandydatur do obu Nagród będących wyrazem uznania dla organizacji i osób działających na rzecz wielu środowisk.

Termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych upływa 16 sierpnia 2021r.

Wszelkie informacje dotyczące konkursów, w tym regulamin oraz wzór formularza zgłoszeniowego są dostępne na stronie internetowej www.malopolska.pl/ngo oraz w Zespole Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Kancelarii Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (tel. 12-61-60-121).