Harmonogram posiedzeń Komisji Rady:

Komisja Rewizyjna – 6 sierpnia 2021, godz. 8.00
Komisja Budżetu i Rozwoju – 23 sierpnia 2021, godz. 14.00
Komisja Statutowo-Regulaminowa – 24 sierpnia 2021, godz. 9.00
Komisja Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej – 23 sierpnia 2021, godz. 8.00
Komisja Edukacji Publicznej – 16 sierpnia 2021,  godz. 13.00
Komisja Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej – 24 sierpnia 2021, godz. 13.00
Komisja Bezpieczeństwa Obywateli – 23 sierpnia 2021 , godz. 11.00
Komisja Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – 20 sierpnia 2021, godz. 13.00
Komisja Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu – 12 sierpnia 2021, godz. 10.00
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 16 sierpnia 2021, godz. 11.00

XXXIII sesja Rady Powiatu w Krakowie – 25 sierpnia 2021 o godz. 11:00

  • Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu krakowskiego za I półrocze 2021 r.
  • Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu krakowskiego za I półrocze 2021 r.