Starostwo Powiatowe w Krakowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (Inspektor Koordynator) dla inwestycji budowlanej dot. przebudowy budynku stodoły na stajnię w obrębie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie wraz z przebudową i remontem budynków gospodarczych i spichlerza.

Zapytanie ofertowe – pobierz plik pdf

Wszelkich informacji związanych z przedmiotem zamówienia udziela: p. Magdalena Kołda
tel.: 12 397 93 23 lub e-mail: mkolda@powiat.krakow.pl lub bir@powiat.krakow.pl