Dzisiaj w samo południe dyrektorzy Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Krzeszowicach, Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej- Curie w Skawinie i Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Poczty Polskiej w Skawinie odebrali z rąk wicestarosty Arkadiusza Wrzoszczyka oraz członka Zarządu Powiatu w Krakowie Tadeusza Nabagło sprzęt komputerowy zakupiony przez Powiat Krakowski w ramach projektu grantowego  pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym grantu było wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne poprzez zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego nauczanie zdalne w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Z kwoty otrzymanego grantu 74 999,99 zł wykorzystano 72 047,70 zł., w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 61 240,55 zł i z Budżetu Państwa – 10 807,15 zł.