Na podstawie art. 48b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz.1285 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Krakowie ogłasza konkurs ofert na wybór w 2021 r.  realizatora II etapu programu pn. Badanie wad postawy uczniów klas V i VI szkół podstawowych w latach 2021 – 2025 z Powiatu Krakowskiego oraz korekta wykrytej wady na lata 2021 – 2025”, który obejmuje zajęcia korekcyjne w wodzie, na sali gimnastycznej oraz zajęcia w formie indywidualnych ćwiczeń korekcyjnych.

Na realizację zadania przeznacza się kwotę do wysokości 185 000 zł. Program należy zrealizować  w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 23.12.2021 r.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć w załączonych poniżej plikach w formacie doc.: