W dniach od 9 sierpnia do 19 listopada 2021 r. w powiecie krakowskim prowadzona będzie kwalifikacja wojskowa. W tym roku przed Powiatową Komisją Lekarską nr 1 i 2 powinno stawić się obowiązkowo ponad 2300 młodych mężczyzn oraz 27 kobiet. Powiatowa Komisja Lekarska nr 1 będzie pracować od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 – 13:00 w siedzibie zlokalizowanej w Krakowie przy ul. Dunajewskiego 8. Powiatowa Komisja Lekarska nr 2 pracować będzie w dniach 8, 15, 22 września 2021 r. w godz. 14.00 – 19.00.

Wezwania do stawiennictwa otrzymują:

  • mężczyźni urodzeni w 2002 i 2001 roku;
  • mężczyźni urodzeni w latach 1997-2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  • osoby urodzone w latach 2000-2001, które ze względu na stan zdrowia zostały uznane przez Powiatową Komisję Lekarską za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
  • kobiety urodzone w latach 1997-2002, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków.

Ponadto do kwalifikacji mogą stawać się również osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Wszystkim osobom, które będą zgłaszały się do Powiatowych Komisji Lekarskich nr 1 i 2 przypominamy, że powinny zabrać ze sobą:

  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
  • aktualną fotografię bez nakrycia głowy o wym. 3 x 4 cm do książeczki wojskowej

oraz dodatkowo

  • posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
  • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

______________________

W pierwszym dniu działalności z funkcjonowaniem Powiatowej Komisji Lekarskiej zapoznawał się Starosta Krakowski Wojciech Pałka, któremu towarzyszył Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk mgr inż. Piotr Waręcki.