Starosta Krakowski ogłasza konsultacje projektu Programu współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022. Konsultacje będą trwały w okresie od 27 sierpnia do 6 września 2021 r. W konsultacjach mogą brać udział uprawnione podmioty działające na terenie powiatu krakowskiego, bądź posiadające siedzibę na jego terenie.

Wszelkie uwagi do projektu Programu należy składać na załączonym formularzu:

– na Dzienniku Podawczym Starostwa Powiatowego w Krakowie, al. Słowackiego 20

– drogą elektroniczną na adres: rcelarska@powiat.krakow.pl

Tekst projektu Programu z załączeniu.

Uchwała Nr 285/2021 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 19 sierpnia 2021 r.
Zarządzenie Nr 149/2021 Starosty Krakowskiego z dnia 27 sierpnia 2021 r.
Ogłoszenie o konsultacjach
Formularz zgłaszania uwag i wniosków
Projekt programu współpracy na rok 2022