Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody

Stopień zagrożenia: 2

Ważność: od godz. 13:04 dnia 16.08.2021 do godz. 12:00 dnia 17.08.2021

Obszar: zlewnie: Skawy, Raby, Dunajca, Ropy, mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły oraz Czarnej Orawy (małopolskie)

Przebieg: Prognozowane intensywne opady deszczu, także burzowe, będą powodować wzrosty poziomu wody, lokalnie gwałtowne, do strefy stanów wysokich z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Punktowo w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów mogą zostać przekroczone stany alarmowe. W zlewniach zurbanizowanych mogą wystąpić podtopienia.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%

Mapa terenu na którym obowiązuje ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia