OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:202

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
Stopień zagrożenia: 2
Ważność: od godz. 23:00 dnia 31.08.2021 do godz. 23:00 dnia 02.09.2021
Obszar: rzeka Wisła od ujścia Przemszy do ujścia Raby (małopolskie)
Przebieg: Na skutek przemieszczania się fali wezbraniowej na Wiśle obserwowany będzie dalszy wzrost poziomu wody. Spodziewane są przekroczenia stanów ostrzegawczych na odcinku od ujścia Przemszy do ujścia Raby.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 100%

Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Ostrzeżenie może ulec zmianie.


Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych
Stopień zagrożenia: 3
Ważność: od godz. 14:39 dnia 31.08.2021 do godz. 15:00 dnia 01.09.2021
Obszar: zlewnie Rudawy, Prądnika i Szreniawy oraz mniejsze bezpośrednie lewostronne dopływy Wisły  (małopolskie)
Przebieg: Kolejna strefa intensywnych opadów deszczu powodować będzie ponowne wzrosty poziomu wód, w strefie wody wysokiej, z przekroczeniami stanów ostrzegawczych i alarmowych również w kolejnych profilach wodowskazowych.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

Uwagi: Na zlewnię Rudawy, Prądnika i Szreniawy oraz mniejsze bezpośrednie lewostronne dopływy Wisły od momentu obowiązywania Ostrzeżenia 3 stopnia nr 199 przestaje obowiązywać Ostrzeżenie ze stopniem 2 nr 194. W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Ostrzeżenie może ulec zmianie.


OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:193

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych
Stopień zagrożenia: 3
Ważność: od godz. 12:00 dnia 31.08.2021 do godz. 08:00 dnia 02.09.2021
Obszar: zlewnie Małej Wisły, Soły, Skawy, Skawinki, Raby, Dunajca po zb. Czchów, Białej oraz Czarnej Orawy (małopolskie)
Przebieg: Kolejna strefa intensywnych opadów deszczu powodować będzie ponowne wzrosty poziomu wód, w strefie wody wysokiej, z przekroczeniami stanów ostrzegawczych w kolejnych profilach wodowskazowych. W dalszej kolejności spodziewane są przekroczenia stanów alarmowych.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Ostrzeżenie może ulec zmianie.


ZMIANA OSTRZEŻENIA Nr O:184 z dnia 29.08.2021:

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
Stopień zagrożenia: 2
Ważność: od godz. 13:10 dnia 30.08.2021 do godz. 12:00 dnia 31.08.2021
Obszar: zlewnie dopływów Wisły oraz zlewnia Czarnej Orawy (małopolskie)
Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych intensywnych opadów deszczu, prognozowane są wzrosty poziomu wody do strefy stanów wysokich. Na mniejszych rzekach wzrosty mogą mieć gwałtowny charakter. W miejscach wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a punktowo i krótkotrwale także alarmowych.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 100%

Uwagi: Zmiana dotyczy prawdopodobieństwa oraz wyświetlania rzek i zlewni objętych Ostrzeżeniem w serwisach internetowych IMGW-PIB. W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Ostrzeżenie może ulec zmianie.


Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Stopień zagrożenia: 2

Ważność: od godz. 22:00 dnia 29.08.2021 do godz. 12:00 dnia 31.07.2021

Obszar: zlewnie: Zlewnie dopływów Wisły i Czarnej Orawy (małopolskie)

Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych intensywnych opadów deszczu, prognozowane są wzrosty poziomu wody do strefy stanów wysokich. Na mniejszych rzekach wzrosty mogą mieć gwałtowny charakter. W miejscach wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a punktowo i krótkotrwale także alarmowych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70 %

Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Ostrzeżenie może ulec zmianie.