Wczoraj w Starostwie Powiatowym w Krakowie odbyła się XXXIII Sesja Rada Powiatu w Krakowie. Podczas sesji radny Wojciech Kruk złożył swój mandat. Starosta krakowski Wojciech Pałka wraz z przedstawicielami Zarządu Powiatu w Krakowie oraz Rady Powiatu w Krakowie podziękowali mu za jego 19-letnią pracę na rzecz powiatowej społeczności lokalnej. Następnie ślubowanie złożył Krzysztof Krupa – nowy radny, który zajął miejsce Wojciecha Kruka.

W dalszej części sesji starosta krakowski Wojciech Pałka przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu pomiędzy sesjami a skarbnik powiatu Edyta Jaśnikowska przedstawiła informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu krakowskiego za I półrocze 2021 roku i informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu krakowskiego za I półrocze 2021 roku.

Rada Powiatu podjęła szereg uchwał m.in. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Skale z filią w Łazach, w sprawie zgody na nabycie nieruchomości położonej w Krzeszowicach przy ul. Daszyńskiego 12, w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska – „POWIAT BEZ SMOGU” oraz w sprawach zmian kilku uchwał.