Zarząd Powiatu w Krakowie Uchwałą Nr 324/2021 z dnia 16 września 2021 r. wybrał realizatora II etapu programu zdrowotnego pn. „Badanie wad postawy uczniów klas V i VI szkół podstawowych w latach 2021-2025 z Powiatu Krakowskiego oraz korekta wykrytej wady na lata 2021-2025” w roku 2021. Wybrany został Niepubliczny Zakładu Opieki Zdrowotnej Krakowski Ośrodek Diagnostyki Kręgosłupa z siedzibą w Krakowie ul. Krakowska 39.